Basutställning

Museets basutställning förevisar finländarnas pansar- och pansarvärnstruppernas kulturarv sedan över 100 år tillbaka. Historiens gång presenteras kronologiskt i skilda utställningshallar och utomhus. Pansarfordonens historia börjar år 1917 med Renault-vagnen och slutar med den nutida Leopard 2 A4-stridspansarvagnen och Patria AMV- modularfordonet. För pansarvärnets del utgår museet från 1930-talet, en tid före andra världskriget, som sträcker sig till nutid. Nästan alla museiföremål finns i täckta utrymmen

I huvudutställningshallen berättar man om tider före andra världskriget och om våra krig 1939-45. Utställningsvitrinerna lyfter fram personhistoria från krigen och därtill hörande soldatuniformer, hederstecken och andra små föremål. Höjdpunkten är en vitrin som visar de pansarvärnsgevär som finländarna använde.

Utställningshall 2 erbjuder besökaren en möjlighet att stifta bekantskap med pansarutrustning från det så kallade kalla krigets tider fram till 2000-talet. Där förevisas även den historiska produktionen av pansarvagnar på hjul från 1970-talet till nutid. På utställningsområdet utomhus finns det två täckta utrymmen som sker skydd både för fordonen och besökarna. Vagnarna är grupperade kronologiskt från 1920-talet till nutid.

utställningsområdet utomhus hittar man en stödjepunkt för pansarvärn som är byggd enligt krigstida modell med eldställning och med korsun och ett sällsynt krigstida pansartåg. Museets äldsta utställningshall är ”motorhallen” som erbjuder den teknikintresserade besökaren intressanta stunder.

I pansarvärnshallen ser man hela utvecklingsfasen av det finländska pansarvärnet. Utställningen ger besökaren hela spektret av pansarvärnsmaterial från Vinterkrigets brännflaskor ända till efterkrigstida raketgevär och robotvapen. I hallen finns även en av museets attraktioner – en pansarvärnskanonssimulator gjord med laserteknik. Simulatorn ger besökaren möjlighet att sätta sig in i krigstida pansarvärnssituationer och testa skyttens skicklighet.