Museishopen

I produkturvalet hittar man trevliga reseminnen och samlar-, bruks- och gåvoartiklar utan att glömma leksaker. Det finns bl.a. ett gott utbud av Cobi-produkter. Till ämnet hörande litteratur och miniatyrmodeller tillhandahålls. I shopens utbud har man försökt beakta olika besökargrupper, såväl amatörer och samlare som vanliga besökare. Enligt något för envar-principen har man valt fördelaktigt material för besökare i alla åldrar att bli nöjda, såväl små som vuxna. Välkommen på uppköp!