samlingarna

Pansarmuseets huvuduppgift är att forska och samla på kulturarv för att visa upp sådant material som berättar om pansar- och om den pansarvärnstaktik våra trupper använt, om teknik, fältutrustning och annat materiellt och immateriellt arv. Till museets intresseområde hör även det material som använts under våra krig på fiende- eller allierades områden i Finland och vid fronten. Pansarmuseets samlaruppgift täcker hela landet under självständighetstiden framtill våra dagar.

Pansarmuseets samlingar omfattar omkring 8000 museiobjekt. Den mest betydande delen består av 60 pansarfordon, 30 pansarvärnsvapen och till personhistoria hörande helheter. Museet har 20 000 fotografier och 38 hyllmeter biblioteks- och arkivmaterial

Pansarmuseets samlingar kompletteras fortlöpande tack vare bidrag från institutioner och privatpersoner. Museets centrala samarbetspartner är Försvarsmaktens krigsmuseum som fungerar som centralmuseum. Pansarmuseets unika samlingar utnyttjas flitigt av forskare. Arkivet och biblioteket kan även utnyttjas av amatörer. Museet lånar ut enligt avtal föremål till andra museer och levererar fotografier för forsknings- och publiceringsändamål. Museimaterial kan studeras i museets utrymmen genom överenskommelse med museiamanuensen. Vi tar gärna emot gåvor som kompletterar våra föremål, fotografier och arkivmaterial

Kontakter. Museiamanuens Jari Saurio, gsm +358 50 584 8090 or jari.saurio@panssarimuseo.fi