GUIDNINGEN VÄCKER JÄRNET TILL LIV…

Publika guidningar

Vid publika guidningar lever sig museibesökarna in i pansar- och pansarvärnets historia genom det mångsidiga utbud basutställningen erbjuder. En tät guidning för åhörarna genom Finlands krigshistoria och berättar såväl om vapnen som om deras användare. 1,5 timme, guidning på finska 50 €, guidning på engelska, tyska eller svenska 80 € + inträdesbiljett.

 

Temaguidningar

Temaguidningarna erbjuder museibesökarna en möjlighet att gå djupare in på t.ex. pansarfordonens teknik eller de sovjetiska vagnar som var i bruk i Finland. Guidningens ämnesområden kan skräddarsys i enlighet med kundens önskemål.1,5 timme, guidning på finska 50 €, guidning på engelska, tyska eller svenska 80 € + inträdesbiljett.

 

1,5 timme, guidning på finska 50 €, guidning på engelska, tyska eller svenska 80 € + inträdesbiljett. Vi rekommenderar att gruppens storlek som ska guidas är max 30 personer. Större grupper kan delas upp och behövligt antal guider reserveras. Vi förverkligar guidningarna i enlighet med er grupps behov och tidtabell.

Grupper som ska guidas ber vi att komma i god tid , så att rundvandringen kan inledas vid överenskommet klockslag.

Guidningarna beställs på förhand från museets kansli toimisto@panssarimuseo.fi eller per telefon 040 568 1186.