UTSTÄLLNINGAR SOM BYTS UNDER ÅR 2022

De samlade specialutställningarna för år 2022 behandlar pansarluftvärn i Finland 1942-2022 och efterkrigstida anskaffningar av finländsk pansarutrustning på 1950- och 1960-talen.

Den specialutställning som förevisar olika faser av pansarvärn i Finland under 80 år inkluderar historierna av alla fyra luftvärnspansarvagnsmodeller som har varit eller är i bruk i Finland både i bild och text. (Landsverk Anti II, ZSU_57-2, T-55AM-Marksman, Leopard 2 Marksman)

Denna del av pansarhistoria förtjänar att visas upp emedan Finland i praktiken var ett toppland att ta i bruk pansarluftvärnsvagnar för 80 år sedan.

Gällande de efterkrigstida anskaffningarna av stridspansarvagnar koncentrerar vi oss på den engelska Comet- och Charioteer utrustningen från slutet av 1950-talet till början av 1960-talet och på anskaffningarna från Sovjetunionen från 1959 bl.a. stridspansarvagnarna T-54 och T-55. Utställningen inbegriper även andra sovjetvagnar från 1950- och 1960-talen såsom PT-76-underrättelsevagnarna, BTR-50 transportpansarvagnarna och ZSU-57-2 luftvärnspansarvagnarna. Presentationen tangerar även historien för AT-S och ATS-59 bandtraktorer som anskaffades för artilleriet.