Verksamhet

Pansarmuseets samlingar är unika. T.ex. samlingen av sovjetiska pansarvagnar finns inte i samma utsträckning utanför Ryssland som på museet. Speciella rariteter är stormkanonen BT-42, den enda i sitt slag, lätta pansarvagnen T-50, som endast finns i två exemplar i världen och pansarbilen BA-10 som veterligen är den enda i världen.

Rariteterna lockar besökare från hela världen till museet. Det museum som pansarmuseistiftelsen upprätthåller är ett krigshistoriskt specialmuseum, vars uppgift är att samla, lagra, restaurera och undersöka pansarutrustning. Museet ska förevisa de finländska pansar- och pansarvärnstruppernas historia, utveckling och användning i det självständiga Finlands försvarsmakt.

Pansarmuseet är grundat år 1961 och besökarantalet på årsnivå överstiger 30 000. I museets samlingar finns cirka 70 pansarfordon, 40 pansarvärnsvapen och ett pansartåg. Det finns stora mängder av små föremål och arkivmaterial. Till detta hör material som pansarveteranerna har överlåtit till senare generationer att beskåda. De vagnar som finns utomhus i sluttningen är inte i kördugligt skick, men de är i skydd under tak.

Pansarmuseet är öppet året runt sju dagar i veckan. Största delen av utställningsföremålen finns inomhus. Takbelysningen för vagnarna utomhus möjliggör verksamhet året runt.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade år 2020 korona-understöd till Pansarmuseets stöd.

PANSARMUSEETS UPPGIFT

  • Att samla, lagra, undersöka och restaurera de finländska pansar- och pansarvärnstruppernas historia och föremål
  • Att samla, lagra, undersöka och restaurera de krigstida motståndarnas historia och utrustning
  • Utställnings- och publiceringsverksamhet
  • Samverkan med andra finländska krigshistoriska specialmuseer och internationella pansarmuseer på ett sätt som befrämjar verksamheten