Vaihtuvat näyttelyt vuodelle 2022

Vuodelle 2022 kootut erikoisnäyttelyt käsittelevät panssari-ilmatorjuntaa Suomessa 1942-2022 sekä sodanjälkeisiä suomalaisia panssarikalustohankintoja 1950-1960 -luvuilla.

Panssari-ilmatorjunnan vaiheita Suomessa 80 vuoden ajalta esittelevä erikoisnäyttely kattaa kaikkien neljän Suomessa käytössä olleen/olevan ilmatorjuntapanssarivaunumallin historiat (Landsverk Anti II, ZSU-57-2, T-55AM-Marksman, Leopard 2 Marksman) kuvin sekä tekstein. Tämä panssarihistorian osa ansaitsee tulla esitellyksi, sillä Suomi oli käytännössä yksi kärkimaista panssari-ilmatorjuntavaunujen käyttöönottajana 80 vuotta sitten. 

Sodanjälkeisten taistelupanssarivaunuhankintojen osalta puolestaan keskitytään englantilaisvalmisteiseen 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun Comet- ja Charioteer -kalustoon sekä vuonna 1959 alkaneisiin neuvostokalustohankintoihin mm. T-54 ja T-55 -taistelupanssarivaunujen osalta. Näyttely kattaa muutkin 1950-1960 -lukujen puitteissa hankitut neuvostovaunut kuten PT-76 -tiedusteluvaunut, BTR-50 -kuljetuspanssarivaunut sekä ZSU-57-2 -ilmatorjuntapanssarivaunut. Esitys sivuaa lisäksi myös tykistölle hankittujen AT-S ja ATS-59 -telatraktoreiden historiaa.