1. Att samla, förvara, forska om och restaurera finska pansar-och pansarvärnstruppernas historia och föremål.
  2. Samla vår krigstida fiendes historia och materiel, förvaring, forskning och restaurering.
  3. Utställnings och förlagsverksamhet.
  4. Att samarbeta med finska militärhistoriska specialmuseum samt med andra internationella pansarmuseer på ett gynnsamt sätt.