ÖPPENTIDER

ÖPPENTIDER
01.05 – 30.09. dagligen 10:00 – 18:00
Stängdt på Midsommarafton.
01.10. – 30.04. dagligen 10:00 – 15:00
Stängdt på Julveckan.

ENTRÉAVGIFTER 2019

Vuxen 8,50 €
Barn (6 – 15 v) 5 €
Familj (2 vuxna+barn) 17 €
Pensionär 7,50 €
Studerande 7,50 €
Grupper (min. 15 pers) 7,00 €
Skolgrupper 2,50 €
Media representater om överenskommet i förväg – gratsi

Gemensam biljett Museo Militaria & Pansarmuseum
Vuxen 12 €
Barn 5 €

Guidningförhandsbeställt 40 € (max 30 pers/guide)
Elevgrupper 20 € (max 30 elever/guide)
Guidning på främmande språk 50 €

Fri entré

Krigsveteraner
Krishanteringsveteraner
Personal till PSPR
Pansargillets medlemmar
Soldater och “reservarg i tjänst”
Barn under 6 år

POSITION

Pansarmuseum ligger i Parola, 1 km från motorväg Helsingfors – Tammerfors. Distans till Helsingfors är 110 km och Tammerfors bara 70 km.

Kontakt tel +358 40 568 1186 eller email toimisto@panssarimuseo.fi

TERVETULOA!