Panssari-lehden kannatusyhdistys r.y. (registrerad stödföreningen till Panssari-tidning) grundades 1951 för att publicera Panssari-tidningen. På föreningens förslag grundades även Pansarmuseet 1961. Pansarmuseet har visat upp den krigstida Pansardivisionen, och andra pansar- och pansarvärnstruppers insatser framgångsrikt och med stolthet.

 

Pansargillet började redan 1991 planera att starta en stiftelse till försörjning av Pansarmuseum.

Att sköta museiverksamhet enligt direktiv som givits från Utbildningsministeriet och Museiämbetet, höjde personalomkostnader och övriga kostnader. Det fanns ett klart behov att utvidga och förbättra utställningsteknik, då det fanns gott om material att hämta inom finska soldaters dåd och historiskt värdefulla samlingar.

 

För att Pansarmuseum fortsättningsvis kunde presentera traditionellt finsk pansar-och pansarvärnstruppers historia, flyttade Panssarikilta r.y (Pansargillet) Pansarmuseums skötsel till Stiftelsen för Parola Pansarmuseum, som grundats för ändamålet 2003. Stiftelsen kan försäkra museets utveckling inom kommande årtionden.

 

Stiftelsens syfte är att främja och förvara finsk pansar-och pansarvärnstruppers historia och bevara traditioner, genom att underhålla och utveckla ett museum med namnet Pansarmuseum. Stiftelsen för Parola Pansarmuseum förvaltning består av styrelseråd, styrelse och museichef.