Panssarikilta r.y är med sina ca 2100 medlemmar och nio avdelningar bland de största försvarsgillen i riket. Dess ändamål är att bevara finska pansarvärnets arv genom att länka ihop krigstidens Pansardivision och nuvarande Pansarbrigaders respektive gillen.

Pansargillet sprider historia, kunnande och verksamhet inom ämnesområdet pansar, såväl hos veteranerna, soldater, försvarsmaktens personal och även andra som fått intresse genom att vara verksamma inom området.

Pansargillets viktigaste verksamhetsform är förlagsverksamhet. Pansargillet står bakom den uppskattade facktidningen Panssari. Tidningens artiklar handlar om landets pansartrupper, aktiviteter inom gillet samt följer och rapporterar även om utländska evenemang och utveckling inom vapenområdet. Den andra viktiga uppgiften är att stödja det ärorika och historiskt viktiga Pansarmuseet i samarbete med Pansarmuseistiftelsen.

 

Gillets verksamhet har centrerats till Pansarmuseet i Parola, men avdelningar runtom i Finland erbjuder möjligheter att delta i aktiviteter utanför Parola. Pansargillet och dess avdelningar anordnar arbetsdagar, hobby-, utbildnings- och festevenemang samt studieresor. Medlemmars stöd och volontärarbete i samband med olika arrangemang vid Pansarmuseet är stort.

 

Medlemsförmåner inom Pansargillet är Panssarilehti och fri entré till Pansarmuseet. Att bli medlem

sker enklast genom att kontakta Gillets kontor eller genom att fylla i ansökningsformulär, skicka den till gillets kontor. Att vara medlem i föreningen kräver inte (fullgjort) värnplikt inom pansarstyrkor. Medlem över 15 år har rösträtt i Gillets möten.