AKTUELLT

 • Fordonsentusiaster kommer enligt sitt eget schema, så var försiktig antalet fordon eller närvaron är svårt att säga.
  Pansarmuseet välkomnar alla medlemmar i SAHK-föreningen att besöka
  Pansarmuseum i Parola. SAHK ry medlemskort ger dig rätt till avec (2 personer)
  till museet under sina öppettider den 17 och 18 augusti 2018 från 10 till 18
  Grattis till 60-åriga SAHK ry.
 • En kväll med krigssånger torsdag 22.8. klockan 18.30 på Parola Pansarmuseet.
  Regissör och sångare Aimo Kokkola, musik av Hattulas underhållare, ledd av Anita Lehto.

ÖPPENTIDER

 • För Museet
  01.05. – 30.09. mån – sön kl 10:00 – 18:00,
  stängd på midsommarafton

  01.10. – 30.04. mån – sön kl 10:00 – 15:00,
  stängt under julveckan

 • För Kafe ‘Tankstugan’
  Gäller samma öppentider som museet med undantaget på vinter:
  01.10 – 30.04 då bara lö-sö kl 10-15, stängt under julveckan

Under skolloven på hösten och vintern har cafeet samma öppentider som museet.

ENTRÉAVGIFTER

Vuxen 8,50 €
Barn (6 – 15 v) 5 €
Familj (2 vux + barn under 16 år) 17 €
Pensionär 7,50 €
Studerande 7,50 €
Grupper (min. 15 hlöä)
Vuxna 7 €
Skolbarn 2,50 €

Media representanter om överenskommet i förväg-gratis.

Gemesam biljett Museum Militaria & Parola Pansarmuseet
Vuxna 12 €
Barn 5 €

Guidning förhandsbeställt 50 € (max 30 pers / guide)
Skolgrupper 20 € (max 30 elever/guide)
Guidning på främmande språk 80 €

Fri Entré

Krigsveteraner
Krishanteringveteraner
Personal till Finlands Pansarbrigaden
Finlands Pansargillets medlemmar
Beväring och reservarg i tjänst
Personlig assistent
Barn under 6 år

Välkommen till Parola Pansarmuseum!