Panssarikilta r.y. on noin 2.100 jäsenellään ja yhdeksällä osastollaan kautta maan suurimpia maanpuolustuskiltoja. Sen tarkoituksena on vaalia suomalaisten panssarijoukkojen perinteitä olemalla sodanaikaisen Panssaridivisioonan yhtymäperinnekilta ja nykyisen Panssariprikaatin joukko-osastokilta. Panssarikilta levittää panssarialan historiaa, tietoutta ja toimintaa niin veteraanien, varusmiesten, kantahenkilökunnan kuin myös muiden asiasta kiinnostuneiden näkökulmasta eri toimintojensa kautta.

Panssarikillan tärkein toimintamuoto on julkaisutoiminta. Panssarikilta julkaisee arvostettua panssarialan ammattilehteä Panssari. Lehti kertoo omista panssarijoukoistamme, killan tapahtumista sekä seuraa ja raportoi myös ulkomailla tapahtuvaa aselajiin liittyvää toimintaa ja kehitystä. Toinen merkityksellinen tehtävä on maineikkaan ja historiallisesti merkittävän Panssarimuseon tukeminen yhteistyössä Panssarimuseosäätiön kanssa.

Killan toiminta on keskittynyt Panssarimuseolle Parolaan, mutta osastot eri puolilla Suomea tarjoavat mahdollisuuden osallistua toimintaan myös Parolan ulkopuolella. Panssarikilta ja sen osastot järjestävät erilaisia talkoo-, harrastus-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä tutustumismatkoja. Jäsenten tuki ja talkootyö erilaisten Panssarimuseon tapahtumien yhteydessä on huomattava.

Killan jäsenillä etuihin sisältyy Panssarilehti ja vapaa pääsy Panssarimuseoon. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä killan toimistoon tai täyttämällä oheisen jäsenanomuskaavakkeen ja lähettämällä sen killan toimistoon. Yhdistykseen kuuluminen ei edellytä panssarijoukoissa suoritettua asevelvollisuutta. Äänioikeus killan kokouksissa on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä.